Zásady ochrany osobních údajů

Zásada #1

Osobní údaje nesbíráme ani neuchováváme.